ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2


นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2
ร่วมงานกับเรา
     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้ 1. สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ) 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี) 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี) 4. สาขาเทคโนโลียานยนต์ (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี) 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท) ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โทร.036-512515 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โทร.036411083 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โทร.056-411276 รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด      สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จากสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 23 แห่งจากทั่วประเทศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ข่าวประชาสัมมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวประชุม/สัมมนา/อบม
ข่าวบอกเล่า
ข่าวการศึกษา
ทุนการศึกษา
นศ.หางาน
กู้ยืม กยศ.
โครงการ

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้้าง

ผลงานวิชาการ


Copyright © 2015 Institute of Vocational Education Central Region 2