ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
005-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ระยะครบ 140,000 Km. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2564
004-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2564
003-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด A4 (ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
002-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
001-65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564

Total 5 Record : Page : 1