ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
008-64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)
23/04/2564
007-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/04/2564
006-64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)
24/03/2564
005-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2564
004-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2564
003-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ประตูสไลด์ข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2564
002-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2563
001-64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ(เช็คระยะ130,000 Km.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2563

Total 8 Record : Page : 1