ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
043
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานศูนย์ข้อมูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2563
042
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับงานกิจการนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2563
041
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2563
040
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์วิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2563
039
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกลุ่มเครือข่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2563
038
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2563
037
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจ้างจัดทำเอกสารเล่มรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2563
036
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนการสอนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2563
035
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2563
034
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานโครงการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2563

Total 14 Record : Page : 1 [ 2 ] Next>>