ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คำสั่งที่
Title
Created Date
011
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับงานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563
010
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตปกปริญญาบัตรและเข็มวิทยฐานะบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2563
009
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2563
008
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2563
007
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตเข็มประกอบครุยวิทยฐานะและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแต่งกายบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2563
006
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2563
005
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563
004
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2563
003
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/02/2563
002
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2563

Total 11 Record : Page : 1 [ 2 ] Next>>