ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2






นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2


สืบค้นงานวิจัย




ร่วมงานกับเรา



ลขหนังสืองานสารบรรณ


ข่าวบอกเล่า

 

 แหล่งข่าว : กลุ่มงานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ  อัพข่าวเมื่อ : 16 กันยายน 2565


Copyright © 2015 Institute of Vocational Education Central Region 2